Servis klimatske naprave vključuje:

– vizualni pregled klimatske naprave in inštalacije,

– čiščenje in dezinfekcijo izmenjevalca notranje enote, 

– dezinfekcijo izmenjevalca notranje enote, 

 -čiščenje maske in pokrova notranje enote, 

– čiščenje standardnih filtrov notranje enote, 

– čiščenje izmenjevalca zunanje enote po potrebi, 

– pregled in izpiranje odvoda kondenza, 

– kontrola temperature izpihanega zraka,

– kontrola tlaka hladilnega plina, 

– preverjanje uhajanja plina (po potrebi), 

– pregled in kontrola električnih komponent, 

– kontrola delovanja elektromotorjev (kompresor, ventilatorji),

– funkcionalni pregled – test klimatske naprave, 

– svetovanje o uporabi in delovanju klimatske naprave.

Accessibility